Agenda Lidmaatschap
Over het internet Standaarden
Publicaties Beleid
Over ISOC.nl Voor de pers
Internet Society: Het internet voor iedereen
Word lid van ISOC 

PERSBERICHT

ISOC.nl blijft rustig onder aankomende golf nieuwe domeinen

"Nieuw domeinnaambeleid ICANN heeft plussen en minnen"

Den Haag, 27 Juni 2008

Internet Society Nederland ziet zowel kansen als risico's in een nieuwe golf met internetdomeinnamen die zoals het er nu naar uitziet waarschijnlijk vanaf 2009 gefaseerd op het internet zal worden toegelaten. Gisteren kondigde Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) in Parijs aan om het aantal zogenaamde domeinnaamextensies in de toekomst drastisch uit te laten breiden.

"Het is zeker een verrijking van de mogelijkheden om informatie en jezelf te labelen en daar zal ongetwijfeld veel creativiteit omheen ontstaan," zo stelt Michiel Leenaars, directeur Internet Society Nederland en zelf deze week in Parijs. "Denk bijvoorbeeld aan .frysk, waarmee Friezen extra hun identiteit kunnen benadrukken."

De discussie was allang niet meer over de techniek, die vormt geen probleem. Er is de laatste jaren wel gedebatteerd over wat bijvoorbeeld de impact zal zijn op bedrijven en organisaties die bang zijn dat hun klanten genept worden. Dat is echter met bestaande domeinnamen ook al het geval. De afgelopen jaren werden er al druppelsgewijs en met wisselend succes nieuwe domeinnaamlabels toegelaten, zoals .tel, .travel, .mobi en .name. ICANN zet met het nieuwe beleid daarmee een versnelling in van haar huidige praktijken, maar de sluizen gaan straks nog steeds niet gelijk volledig open: nieuwe voorstellen zullen worden gewogen door een aparte commissie.

ICANN spreekt vooralsnog over mogelijk 'honderden' nieuwe domeinnaamextensies, wat relatief veel is in vergelijking met de huidige 262 actieve achtervoegsels (geografische zoals .nl en .eu, en zogenaamde generieke zoals .com, .org en .coop) maar weer relatief weinig in vergelijking met het huidige aantal internetdomeinen (meer dan 160 miljoen, waarvan bijna drie miljoen .nl).

"De ervaring is dat gebruikers langdurig moeten wennen aan nieuwe domeinnamen, en we verwachten daarom dat niet alle nieuwe domeinnamen op termijn levensvatbaar zullen zijn", zo stelt ISOC-directeur Leenaars. Hoewel bijvoorbeeld bedrijfsnamen als extensie mogelijk zouden worden, is een stormloop op uitgangen als .nrc of .kpn onwaarschijnlijk - de kosten zijn vooralsnog erg hoog en het levert geen meerwaarde ten opzichte van bijvoorbeeld de al in gebruik zijnde .nl of .com. Nieuwe gebruikers zullen al te kleinschalige namen in eerste instantie vaak niet eens herkennen als internetadres of twijfelen aan de echtheid, wat voor bedrijven een reden kan zijn om gewoon gebruik te blijven maken van de al meer ingeburgerde namen.


Noot voor de redactie

Contact:

Michiel Leenaars
Internet Society Nederland
tel: +31 (0)6 27050947
sip: michiel [@t] isoc.nl
mail: michiel [@t] staff.isoc.nl

Aanvullende informatie

Logo's van Internet Society Nederland in verschillende formaten: http://isoc.nl/logo

 


Internet Society Nederland

Internet Society is een onafhankelijke vereniging van internetprofessionals met meer dan vijftigduizend leden in honderdzeventig landen. Ook in Nederland is een onderdeel van deze organisatie actief: Internet Society Nederland (ISOC.nl), dat zich gesteund weet door zo'n zestienhonderd leden en een brede doorsnee van bedrijfsleven, consumentenorganisaties, en publieke en ideële instellingen. De belangrijkste doelstelling van ISOC.nl is een open en betrouwbaar internet. Deze doelstelling realiseert zij onder andere door middel van projecten, onderzoeken, debatten en evenementen die bijdragen aan een alomtegenwoordig en duurzaam in de maatschappij ingebed internet. Ook levert ISOC.nl gevraagd en ongevraagd haar visie en commentaar op ontwikkelingen in de samenleving en de politiek waar die aan het internet raken.

Overzicht persberichten | Aanmelden voor perslijst ISOC.nl | Info voor de pers